účtovníctvo Levice - vedenie účtovníctva
Účtovnícka kancelária v Galante na čísle: 031/780 58 02

Ekonomické poradenstvo v Galante

Mgr. Magdaléna Tóthová


Ekonomické poradenstvo Galanta, Mgr. Magdaléna Tóthová pre Vás založí firmu, spracuje daňové podklady, mzdové podklady...Ekonomické a finančné poradenstvo Galanta Vám pomôže pri zakladaní firmy. Vieme, ako časovo náročné môže byť vybavenie všetkých formalít a spracovanie potrebných dokumentov. Taktiež je nevyhnutné splniť zákonné podmienky a predložiť rôzne požadované dokumenty. Preto Vám radi pomôžeme správne sa rozhodnúť a vybrať pre Vás najlepší spôsob založenia firmy. S nami bude celý proces založenia firmy jednoduchý.

V oblasti daňového poradenstva sme odborníkmi s dlhoročnými skúsenosťami. Našou prioritou je poskytnutie služieb v takej kvalite, aby očakávania klientov boli naplnené v maximálnej miere. Poskytujeme komplexné účtovnícke služby a súvisiace ekonomické a finančné poradenstvo. Svoje znalosti uplatňujeme aj vo vedení jednoduchého a podvojného účtovníctva.

Keďže každý podnikateľský subjekt potrebuje mať správne a presné informácie o svojom majetku, financiách, výdavkoch a nákladoch, je potrebné správne spracovávať daňové, finančné aj mzdové podklady. Tieto podklady pre Vás spracujeme a pomôžeme Vám pri daňovom priznaní, ktoré je každoročne stresovým obdobím pre všetkých - rovnako pre fyzické, tak aj právnické osoby.


Ekonomické poradenstvo a služby:

. ekonomické poradenstvo
. finančné poradenstvo
. daňové poradenstvo
. podnikateľské poradenstvo
. vedenie jednoduchého účtovníctva
. vedenie podvojného účtovníctva
. vedenie mzdovej evidencie
. vedenie účtovnej evidencie
. zakladanie obchodných spoločností
. sprostredkovateľská činnosťPreto, ak nemáte čas venovať sa vlastným obchodom, pretože strážite termíny na podanie daňových priznaní, termíny do sociálnej a zdravotnej poisťovne - my sme tu pre Vás. K potrebám a požiadavkám našich klientov pristupujeme vždy profesionálne a s maximálnou ústretovosťou, pričom zachovávame diskrétnosť.

Ekonomické poradenstvo v Galante | Kontakty:

Mgr. Magdaléna Tóthová
Z. Kodálya 769/29, 924 01 Galanta

Pondelok - Piatok: 08.00 - 15.30
Sobota, Nedeľa: zatvorené

031/780 58 02
mobil: O9O7 513 757
tothovamagda@stonline.sk
www.uctovnictvo-galanta.sk